ترتیل صفحه به صفحه پرهیزگار

ترتیل صفحه به صفحه پرهیزگار

دانلود ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک صفحه پرهیزگار

شامل ۶۰۴ صفحه همراه با صوت و تصویر هر صفحه قران کریم


۱-سوره الفاتحه   ۲-سوره البقره   ۳-سوره آل عمران   ۴-سوره النساء   ۵-سوره المائده

  ۶-سوره الأنعام   ۷-سوره الأعراف   ۸-سوره الأنفال   ۹-سوره التوبه    ۱۰-سوره یونس

   ۱۱-سوره هود ۱۲ -سوره یوسف   ۱۳-سوره الرعد   ۱۴-سوره إبراهیم    ۱۵-سوره الحجر

۱۶-سوره النحل   ۱۷-سوره الإسراء   ۱۸-سوره الکهف    ۱۹-سوره مریم   ۲۰-سوره طه    ۲۱-سوره الأنبیاء

۲۲-سوره الحج ۲۳-سوره المؤمنون   ۲۴-سوره النور   ۲۵-سوره الفرقان   ۲۶-سوره الشعراء

۲۷-سوره النمل   ۲۸-سوره القصص   ۲۹-سوره العنکبوت   ۳۰-سوره الروم    ۳۱-سوره لقمان

۳۲-سوره السجده ۳۳-سوره الأحزاب   ۳۴-سوره سبأ   ۳۵-سوره فاطر   ۳۶-سوره یس

  ۳۷-سوره الصافات    ۳۸ -سوره ص   ۳۹-سوره الزمر   ۴۰-سوره غافر  ۴۱ -سوره فصلت

  ۴۲ -سوره الشورى  ۴۳-سوره الزخرف ۴۴- سوره الدخان   ۴۵-سوره الجاثیه ۴۶-سوره الأحقاف

  ۴۷-سوره محمد    ۴۸-سوره الفتح   ۴۹-سوره الحجرات    ۵۰- سوره ق ۵۱-سوره الذاریات

   ۵۲-سوره الطور   ۵۳-سوره النجم    ۵۴-سوره القمر   ۵-سوره الرحمن    ۵۶-سوره الواقعه

  ۵۷-سوره الحدید    ۵۸-سوره المجادله  ۵۹-سوره الحشر   ۶۰-سوره الممتحنه

   ۶۱-سوره الصف   ۶۲-سوره الجمعه  ۶۳-سوره المنافقون   ۶۴-سوره التغابن  ۶۵-سوره الطلاق

۶۶-سوره التحریم   ۶۷-سوره الملک    ۶۸-سوره القلم   ۶۹-سوره الحاقه   ۷۰-سوره المعارج

  ۷۱-سوره نوح   ۷۲-سوره الجن   ۷۳-سوره المزمل    ۷۴-سوره المدثر   ۷۵-سوره القیامه  ۷۶-سوره الإنسان

   ۷۷-سوره المرسلات   ۷۸-سوره النبأ   ۷۹-سوره النازعات   ۸۰-سوره عبس    ۸۱-سوره التکویر

   ۸۲-سوره الإنفطار   ۸۳-سوره المطففین    ۸۴-سوره الإنشقاق  ۸۵-سوره البروج   ۸۶-سوره الطارق

  ۸۷=سوره الأعلى   ۸۸-سوره الغاشیه   ۸۹-سوره الفجر   ۹۰-سوره البلد   ۹۱-سوره الشمس   ۹۲-سوره اللیل

   ۹۳-سوره الضحى    ۹۴-سوره الشرح ۹۵-سوره التین   ۹۶-سوره العلق  ۹۷-سوره القدر   ۹۸-سوره البینه

  ۹۹-سوره الزلزله   ۱۰۰-سوره العادیات   ۱۰۱-سوره القارعه   ۱۰۲-سوره التکاثر   ۱۰۳-سوره العصر

  ۱۰۴-سوره الهمزه ۱۰۵-سوره الفیل   ۱۰۶-سوره قریش   ۱۰۷-سوره الماعون   ۱۰۸-سوره الکوثر

  ۱۰۹-سوره الکافرون   ۱۱۰-سوره النصر   ۱۱۱-سوره المسد   ۱۱۲-سوره الإخلاص

   ۱۱۳-سوره الفلق   ۱۱۴-سوره الناس


ترتیل صفحه به صفحه پرهیزگار

این مجموعه بصورت فایل های Mp3 می باشد و بر روی کامپیوتر ،‌ موبایل ،‌ دستگاه های پخش صوتی ،‌ mp3 player و .. اجرا می شود

این مجموعه به تمامی قرآن آموزان و علاقه مندان به ترتیل قران توصیه می شود

بدلیل بزرگی پروزه هر چند روز این پست اپدیت میشود و  فایلهای جدید در این پست قرار میگیرند

نمونه فایل اجرا شده صوتی همراه با صفحه ۲ قران کریم با K-Lite Mega

دانلود ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک صفحه - پرهیزگار

جهت نمایش صفحات قران همراه با صوت

 نرم افزار کی لایت کدک پک  K-Lite_Codec_Pack_1120_Mega  را از اینجا دانلود و نصب کنید


دانلود با لینک مستقیم – سرور نیاز جهان

۱- دانلود  صفحه اول سوره الفاتحه

۲- دانلود  صفحه دوم سوره بقره

۳- دانلود صفحه سوم سوره بقره

۴- دانلود  صفحه چهارم سوره بقره

۵- دانلود  صفحه پنجم سوره بقره

۶- دانلود  صفحه ششم سوره بقره

۷- دانلود  صفحه هفتم سوره بقره

۸- دانلود  صفحه هشتم سوره بقره

۹- دانلود  صفحه نهم سوره بقره

۱۰- دانلود  صفحه دهم سوره بقره

ترتیل صفحه به صفحه پرهیزگار

۱۱- دانلود صفحه یازدهم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۱۲- دانلود صفحه دوازدهم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۱۳- دانلود صفحه سیزدهم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۱۴- دانلود صفحه چهاردهم  سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۱۵- دانلود صفحه پانزدهم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۱۶- دانلود صفحه شانزدهم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۱۷- دانلود صفحه هفدهم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۱۸- دانلود صفحه هجدهم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۱۹- دانلود صفحه نوزدهم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۲۰- دانلود صفحه بیستم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۲۱- دانلود صفحه بیست و یکم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۲۲- دانلود صفحه بیست و دوم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۲۳- دانلود صفحه بیست و سوم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۲۴- دانلود صفحه بیست و چهارم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۲۵- دانلود صفحه بیست و پنجم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۲۶- دانلود صفحه بیست و ششم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۲۷- دانلود صفحه بیست و هفتم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۲۸- دانلود صفحه بیست و هشتم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۲۹- دانلود صفحه بیست و نهم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۳۰- دانلود صفحه سیم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۳۱- دانلود صفحه سی و یکم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

ترتیل صفحه به صفحه پرهیزگار

۳۲- دانلود صفحه سی و دوم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۳۳- دانلود صفحه سی و سوم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۳۴- دانلود صفحه سی و چهارم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۳۵- دانلود صفحه سی و پنجم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۳۶- دانلود صفحه سی و ششم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۳۷- دانلود صفحه سی و هفتم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۳۸- دانلود صفحه سی و هشتم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۳۹- دانلود صفحه سی و نهم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۴۰- دانلود صفحه چهلم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۴۱- دانلود صفحه چهل و یکم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۴۲- دانلود صفحه چهل و دوم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۴۳- دانلود صفحه چهل و سوم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۴۴- دانلود صفحه چهل و چهارم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۴۵- دانلود صفحه چهل و پنجم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۴۶- دانلود صفحه چهل و ششم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۴۷- دانلود صفحه چهل و هفتم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۴۸- دانلود صفحه چهل و هشتم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۴۹- دانلود صفحه چهل و نهم سوره بقره ۲۸۶آیه – مدنی

۵۰- دانلود صفحه پنجاه سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

ترتیل صفحه به صفحه پرهیزگار

۵۱- دانلود صفحه پنجاه و یکم سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۵۲- دانلود صفحه پنجاه و دوم سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۵۳- دانلود صفحه پنجاه و سوم سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۵۴- دانلود صفحه پنجاه و چهارم سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۵۵- دانلود صفحه پنجاه و پنجم سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۵۶- دانلود صفحه پنجاه و ششم سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۵۷- دانلود صفحه پنجاه و هفتم سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۵۸- دانلود صفحه پنجاه و هشتم سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۵۹- دانلود صفحه پنجاه و نهم سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۶۰- دانلود صفحه شست سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۶۱- دانلود صفحه شست و یکم سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۶۲- دانلود صفحه شست و دوم سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۶۳- دانلود صفحه شست و سوم سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۶۴- دانلود صفحه شست و چهارم سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۶۵- دانلود صفحه شست و پنجم سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۶۶- دانلود صفحه شست و ششم سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۶۷- دانلود صفحه شستو هفتم سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

ترتیل صفحه به صفحه پرهیزگار

۶۸- دانلود صفحه شست و هشتم سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۶۹- دانلود صفحه شست و نهم سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۷۰- دانلود صفحه هفتاد سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۷۱- دانلود صفحه هفتاد و یکم سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۷۲- دانلود صفحه هفتاد و دوم سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۷۳- دانلود صفحه هفتاد و سوم سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۷۴- دانلود صفحه هفتاد و چهازم سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۷۵- دانلود صفحه هفتاد و پنجم سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۷۶- دانلود صفحه هفتاد و ششم سوره آل عمران ۲۰۰آیه – مدنی

۷۷- دانلود صفحه هفتاد و هفتم سوره النساء ۱۷۶آیه – مدنی

۷۸- دانلود صفحه هفتاد و هشتم سوره النساء ۱۷۶آیه – مدنی

۷۹- دانلود صفحه هفتاد و نهم سوره النساء ۱۷۶آیه – مدنی

۸۰- دانلود صفحه هشتاد سوره النساء ۱۷۶آیه – مدنی

دانلود ترتیل استاد پرهیزگار با کیفیت عالی به تفکیک صفحه


مابقی اگر درخواست کاربران زیاد باشه اپلود میشه

  التماس دعا

درباره‌ی نیاز جهان

موارد جالب

دانلود صفحه 38 ترتیل قرآن پرهیزگار

دانلود صفحه سی و هشتم ترتیل قرآن کریم (صوت + ترجمه + تصویر) پرهیزگار

دانلود صفحه 38 ترتیل قرآن پرهیزگار دانلود صفحه سی و هشتم ترتیل کل قرآن کریم …

21 نظر

 1. سیدرضا حسینی

  با سلام و تشکر از خدمات شایسته آن عزیزان به ترویج تلاوت قرآن کریمُ شدیداْ منتظر بارگذاری تمامی صفحات قرآن با صدای استاد پرهیزگار همراه با ترجمه هستیم.
  لطفاْ عنایت بفرمایید.
  سپاسگزارم.

 2. میرسلیم

  سلام
  میتونید یه کمکی به بنده کنید؟
  من فقط قرآن رو صفحه به صفحه رو میخوام به همراه ترجمه
  میخوام هر روز یک صفحه رو در گروه بذارم

 3. ممنون از لطفتون ای کاش هر جزء رو به صورت بیست صفحه توی فابل فشرده میزاشتید راحت تر دانلود میشد باز هم از زحماتتون کمال تشکر رو دارم.

 4. خدا خیرتون بده این اموزش قران به تفکیک صوره خیلی عالی هست
  لطفا ما بقی رو برای دانلود امده کنید
  با تشکر

  • جناب علی التماس دعا داریم که خداوند توفیق بده پروژه قرانی به تفکیک صفحه رو هر چه زودتر به اتمام برسانیم

 5. جناب احمدی اینشاالله در برنامه کاری قرار میگیرد
  با تشکر از شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *