دانلود نوحه یا عباس مامتت با صدای ملاباسم کربلایی

دانلود نوحه یا عباس مامتت با صدای ملاباسم کربلایی

یاعباس ما متت ماتت الشریعه

یاعباس اختک الودیعه

لیش استحیت وتعتذر وانی اضل ومنتظر

لتفکر بصوط الشمر ربه علی ما تنکسر

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

بلایه مایدری الحرس اجیتک ترانی

والله یسترنی اذا یندل مکانی

یاحنین شمعنی یهزم حنانی

خویه بس لا تعتقد مو زینب انی

ما اکلک بعدک شسوى زمانی

بس اکلک ردت اضل یمک ثوانی

ما ارید تنحرج لا ارید تنزعج

ماضل واختصر یاعباس یاعباس

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

دانلود نوحه یا عباس مامتت ملاباسم

انسى کلشی خلی نسولف انا وانت

ادری صعبه الینذبح یحجی ویا اخته

بس یاخویه بنومتک موقف ذکرته

مره نهر على الکمت بمهدک رسمته

شفتک اتأذیت وکماطک کطعدته

کتلک اهدأ خویه ون بسرعه مسحته

زعلان من رسم والیوم تبتسم

ایام تنذکر یاعباس یاعباس

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

من کمت تمشی صرت تمشی ورایه

یعنی على الفطره تکول انی حمایه

نکعد نسولف حکایه تجر حکایه

ترفض من ارسم نهر یمه ضمایه

انی ارسم خیمه محروکه وسبایه

انت ترسم فارس وشایله رایه

ذکراک مغنسى هیهات تنسى

بالروح تستعر یاعباس یاعباس

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

انا احس عندک سؤال تکوله حسره

افتهمتک بس خفت کلبک اکسره

من رحت لحسین اشرلی على ظهره

سهم المثلث سحبته سوى حفره

وانی نمت على الجرح واصرخ یازهره

الهل سبب صارت عباتی کلها حمره

ارتاح واطمان ارجوک لا تون

بلوای تستمر یاعباس یاعباس

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

لاتناشدنی على لونی ماکو لونی

ینخطف کل ساعه شکل من سلبونی

الله لا راوک من هجمو واجونی

جنی مو زینب شبه میته لکونی

بخبر موتک على النهر من خبرونی

مدری شنو الصار وبیضت جفونی

واللون منخطف والحال مختلف

مشغول هل فکر یاعباس یاعباس

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

دانلود نوحه یا عباس مامتت ملاباسم

انی مقتنعه متت مو کبالک انعى

بس على فراکک یاخی کلبی شیقنعه

یبقى بس عندی طلب ردتک تسمعه

خویه تسمحلی سهم عینک اطلعه

من عسنه بمهجتی کلبی یقطعه

خوفی عینک تنشلع لو ردت اشلعه

خلیه هل وضع ما ارید ینشلع

بالعین مستقر یاعباس یاعباس

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

یالعزیز بداعتی بس لا ائلمک

خلی احب جفک واشم صدرک واضمک

انی ادری بهای کلماتی تهضمک

بس ارید اتوفی یمک

خلی اصبر معصبی من مجرى دمک

حتى من ارجع اقدمه صوغى لامک

وهناک نجتمع ونشیل یادمع

بدماک تفتخر یاعباس یاعباس

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

عندی ضلت مشکله لا تکلی سهله

راسی من امشی ارفعه لو انزله

راسی من ینزل یحسبوها مذله

لو رفعته على الرمح راسک تعله

من یراوینی الشمر راسک شکله

خاف اطیح وطیحتی على العله عله

معلوم مو سهل ارجاک تحتمل

ضلیت احتضر یاعباس یاعباس

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

بعد عندی مشکله یا ابو الحمیه

شلون نومتنا تصیر بهل مسیه

لا غطى والوادم تباوع علیه

خلی اسمعک شنو حل لهل قضیه

بالجلوس ننام بس نکعد سویه

حتى وحده لوحده ماله تجیه

ما انام یاکمر واعتاد على السهر

والنوح مستمر یاعباس یاعباس

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

من رخصتک راح ارد کلبی جبرنی

وادری خصمک صوطه بیده وینتظرنی

لا یشغلک حالی حتى لو صطرنی

ما الومنه سبیه یعتبرنی

انا اختک ضرب متونی شیضرنی

حتى لو یغمى علیه لتحظرنی

مشکور لا تجی للموت ارتجی

لتخاف على الستر یاعباس یاعباس

دانلود نوحه یا عباس مامتت ملاباسم

دانلود نوحه یا عباس مامتت ماتت الشریعه با صدای ملاباسم کربلایی

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

 عزیزان خدا با نظرات خود ما را در خدمت بیشتر به شما یاری کنید

التماس دعا

درباره‌ی نیاز جهان

موارد جالب

زندگینامه شهید حاج قاسم سلیمانی

زندگینامه شهید حاج قاسم سلیمانی

زندگینامه شهید حاج قاسم سلیمانی سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده خستگی ‌ناپذیر جبهه‌های حق علیه باطل سحرگاه...

2 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *