شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین (ع)

شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین

شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین

شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین (ع)

یل گاسط الگبر احسن اوگف وانحنی اببابه     هل دمعک علل خدن واسجد قبل اعتابه

وسطل گلوب یا احسین نارک اوناری    شییطفی هل نارن نارک اوناری

الوداع احسن یبنمی الوداع

ابد ولاهی لن ننسا حسینا

هل دینیا عاشت کیله ابخیالک   من دمک اخذت صورت جمالک

مبارزهء حضرت ابی عبدالله الحسین (ع) و شهادت آن مظلوم

از بعض ارباب مقاتل نقل است که چون حضرت سیدالشهداء علیه السلام نظر کرد

هفتاد و دو تن از یاران و اهلبیت خود را شهید و کشته بر روی زمین دید عازم جهاد گردید،

پس به جهت وداع زنها رو به خیمه کرد و پردگیان سرادق عصمت را طلبید و ندا کرد که ای سکینه، ای فاطمه، ای زینب، ای ام کلثوم…

شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین

عَلَیْکُنَّ مِنّی السَّلامُ:..

وَاَسْکَنَّ مِنهُ الذَّیلَ مُنتجِباتِ

وَ یا کَهْفَ اَهْلِ الْبَیْتِ فی الاْزَماتِ

وَ یا لَیْتَنا لَمْ نَمْتَحِنْ بِحَیات

وَ مَنْ لَلْعُذاری عِنْدَ فَقْدِ وُلاه

زد حلقه گرد او همه چون هاله گرد ماه

وین موکنان بگریه که شد روز ما تباه

فَقٌمن وَاَرْسَلنَ الدُّموُعَ تَلَهُفّا

اِلی اَیْنَ یَابْنَ الْمُصْطَفی کوْکَبَ الدُّجی

فَیا لَیْتَنا مِتْنا وَلَمْ نَرَمانَری

فَمَنْ لِلْیَتامی اِذْ تَهَدَّمَ رُکْنُهُمْ

سرگشته بانوان سراپرده عفاف

آن سر زنان به ناله که شد حال ما زبون

پس سکینه عرض کرد یا اَبَه اَسَتَسْلَمْت لِلْمَوتِ ای پدر آیا تن به مرگ داده‌ای؟ فرمود

شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین

چگونه تن به مرگ ندهد کسی که یاور و معینی ندارد

عرض کرد پس ما را به حرم جدمان بازگردان، حضرت در جواب بدین مثل تمثل جست:

هَیْهاتَ لَوتُرِکَ الْقَطالَنام.

اگر صیاد از مرغ قطا دست بر می‌داشت آن حیوان در آشیانه‌ خود آسوده می‌خفت.

کنایت از آنکه این لشکر دست از من برنمی‌دارند، و نمی‌گذارند

که شما را به جائی برم، زنها صدا به گریه بلند کردند، حضرت ایشان را ساکت فرمود.

و گویند که آن حضرت رو به ام کلثوم نمود و فرمود.

اوُصیکِ یا اُخَیَّه بِنَفْسِکِ خَیْراً وَ اِنّی بارِرٌ اِلی هؤلاءِ الْقَوْم.

در اثبات الوصیه است که امام حسین علیه السلام حاضر کرد

علی بن الحسین علیه السلام را و آن حضرت بیمار بود پس وصیت فرمود

به او به اسم اعظم و مواریث انبیاء علیهم السلام و آگاه نمود او را که علوم و صحف و مصاحف و سلاح را که از مواریث نبوتست

نزد ام سلمه رضی الله عنها گذاشته و امر کرده که چون امام زین العابدین علیه السلام برگردد به او سپارد.

در دعوات راوندی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام روایت کرده که فرمود

پدرم مرا در بر گرفت و به سینه خود چسباند در آن روز که کشته شد

وَالدّمآءُ تَغْلی

و خونها در بدن مبارکش جوش می‌خورد،

و فرمود ای پسر من حفظ کن از من دعائی را که تعلیم فرمود

آنرا به من فاطمه صلوات الله علیه و تعلیم فرمود به او رسول خدا صلی الله علیه و آله و تعلیم نمود

شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین

به آن حضرت جبرئیل از برای حاجت و مهم و اندوه و بلاهای سخت که نازل می‌شود و امر عظیم و دشوار و فرمود بگو:

بِحَقّ یس وَالْقُرانِ الْحَکیمِ وَ بِحَقّ طه وَالْقُرانِ الْعَظیم یا مَنْ یَقْدِرُ عَلی حَوائِج السّائِلینَ

یا مَنْ یَعْلَمُ ما فی الضَّمیرِِ یا مُنَفّسَ عَنِ الْمَکروُبینَ یا مُفَرّجَ عَنِ الْمَغْمُومینَ یا ارحِمَ الشَّیْخ الْکبیرِ یا رازِقَ

الّطِفْلِ الصَّغیرِ یا مَنْ لایَحْتاجُ اِلَی التَّفْسیرِ صَلّ عَلی مُحًّمَدٍ وَ الِ مُحَّمَدٍ وَ افعَلْ بی کَذا وَ کَذا.

در کافی روایت شده که حضرت امام زین العابدین علیه السلام وقت وفات خویش

حضرت امام محمد باقر علیه السلام را به سینه چسبانید و فرمود ای پسر جان من وصیت می‌کنم

ترا به آنچه که وصیت کرد به من پدرم هنگامی که وفاتش حاضر شد و فرمود این وصیت را پدرم به من نموده فرمود,

یا بُنّیَّ اِیّاکَ وَ ظُلْمَ مَنْ لایَجِدُ عَلَیْکَ ناصِراً اِلاّض اللهُ.

ای پسر جان من بپرهیز از ظلم بر کسی که یاوری و دادرسی ندارد مگر خدا.

راوی گفت پس حضرت سیدالشهداء علیه السلام به نفس نفیس عازم قتال شد.

امام زین العابدین علیه السلام چون پدر بزرگوار خود را تنها و بیکس دید با آنکه از ضعف و ناتوانی قدرت برداشتن شمشیر نداشت

راه میدان پیش گرفت، ام کلثوم از قفای او ندا در داد که ای نور دیده برگرد،

حضرت سجاد علیه السلام فرمود که ای عمه دست از من بردار و بگذار تا پیش روی پسر پیغمبر صلی الله علیه و آله جهاد کنم،

حضرت سیدالشهداء علیه السلام به ام کلثوم فرمود که باز دار او را تا کشته نگردد

و زمین از نسل آل محمد علیهم السلام خالی نماند. بالجمله امام حسین علیه السلام

در چنین حال از محبت امت دست بازنداشت و همی خواست بلکه تنی چند به راه هدایت درآید

و از آن گمراهان روی برتابد. لاجرم ندا در داد که آیا کسی هست که ضرر دشمن را از حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله بگرداند؟

شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین

آیا خداپرستی هست که در باب ما از خدا بترسد؟ آیا فریادرسی هست

که امید ثواب از خدا داشته باشد و به فریاد ما برسد؟ آیا معینی و یاوری هست

که به جهت خدا یاری ما کند؟ زنها که صدای نازنینش را شنیدند

به جهت مظلومی او صدا را به گریه و عویل بلند کردند.

در کتاب احتجاج مسطور است که حضرت از اسب فرود آمد و با نیام شمشیر گودی در زمین کند

و آن کودک را به خون خویش آلوده کرد پس او را دفن نمود.

طبری از حضرت ابوجعفر باقر علیه السلام روایت کرده که تیری آمد رسید

بر گلوی پسری از آن حضرت که در کنار او بود پس آن حضرت مسح می‌کرد خون را بر او و می‌گفت:

اَلَلّهَمَّ احْکُمْ بَیْنَنا وَ بَیْنَ قَوْم دَعَوْنا لِیَنْصُرُونا فَقَتَلُونا.

پس امر فرمود آوردند حبره‌ای و آن جامه‌ای است یمانی آن را چاک کرد

و پوشید پس با شمشیر به سوی کارزار بیرون شد، انتهی. بالجمله چون از کار طفل خویش فارغ شد

سوار بر اسب شد و روی به آن منافقان آورد و فرمود:

شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین

عَنْ‌ ثَوابِ الله رَبّ الثّقَلَیْنِ

حَسَنَ الْخَیرِ کَریمَ الاَبَوَیْنِ

اُحْشُرُوا النَّاس اِلی حَرْبِ الْحُسَیْنَ

کَفَرَ الْقَوْمُ وَ قِدْماً رَغِبُوا

قَتَلَ الْقَوْمُ عَلِیّاً وَابْنَهُ

حَنَقاً مِنْهُمْ وَ قالُوا اَجْمِعُوا

پس مقابل آن قوم ایستاد و در حالتی که شمشیر خود را برهنه در دست داشت و دست از زندگانی دنیا شسته

و یک باره دل به شهادت و لقای خدا بسته و این اشعار را قرائت می‌فرمود:

کَفانی بِهذا مُفْخَرًا حینَ اَفْخَرُ

وَ نَحْنُ سِراجُ اللهِ فیِ الْخَلْقِ یَزْهَرُ

وَ عَمّی یُدْعی ذاالْجَناحَیْن جَعْفَرٌ

وَ فینَا الْهًدی وَ‌الْوَحْیُ بِالْخَیْر یُذْکَرُ

نَسُرُّ بِهاذا فی الاَنامِ وَ نَجْهَرُ

بِکَاْس رَسُولِ اللهِ ما لَیْسَ یُنْکَرُ

وَ مُبْغِضُنا یَوْمَ الْقِیامَهِ یَخْسُرُ

اَنَا ابْنُ عِلیّ الّطُهْرِ مِنْ‌الِ هاشِمٍ

وَجَدّی رَسُولَ اللهِ اَکْرَمُ مَنْ مَشی

وَ فاطِمَهُ اَمّی مِنْ سُلالَهِ اَحْمَدَ

وَ فینا کِتابُ اللهِ اُنْزِلَ صادِقاً

وَ نَحْنُ اَمانُ اللهِ لِلناسِ کُلّهمْ

وَ نَحْنُ وَلاهُ الْحُوْضِ نَسْقی وُلاتِنا

وَ شیعَتُنا فیِ النّاسِ اَکْرَمُ شیعَهٍ

پس مبارز طلبید و هر که در برابر آن فرزند اسد الله الغالب می‌آمد او را به خاک هلاک می‌افکند

تا آنکه کشتار عظیمی نمود و جماعت بسیار از شجاعان و ابطال رجال را به جهنم فرستاد، دیگر کسی جرئت میدان آن حضرت نکرد.

پس آن جناب حمله بر میمنه نمود و فرمود:

وَالْعارُ اَوْلی مِنْ دُخُولِ النّارِ

اَلْمَوْتُ خَیْرٌ مِنْ رُکُوبِ الْعارِ

پس حمله بر مسیره کرد و فرمود:

الَیْتُ اَنْ لا اَنْثَنی

اَمْضی عَلی دین النّبی

انا الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیِ

اَحْمی عَیالاتِ اَبیً

بعض از رواه گفته به خدا قسم هرگز ندیدم مردی را که لشکرهای بسیار او را احاطه کرده باشند

و یاران و فرزندان او را به جمله کشته باشند و اهلبیت او را محصور و مستأصل ساخته باشند

شجاعت و قوی القلب‌تر از امام حسین علیه السلام چه تمام این مصائب در او جمع بود

به علاوه تشنگی و کثرت حرارت و بسیاری جراحت و با وجود اینها گرد اضطراب و اضطرار بر دامن وقارش ننشست

شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین

و به هیچگونه آلایش تزلزل در ساحت وجودش راه نداشت و با اینحال می‌زد و می‌کشت،

و گاهی که ابطال رجال بر او حمله می‌کردند و چنان بر ایشان می‌تاخت که ایشان چون گله گرگ دیده می‌رمیدند

و از پیش روی آن فرزند شیر خدا می‌گریختند، دیگر باره لشکر گرد هم در می‌آمدند و آن سی هزار نفر پشت

با هم می‌دادند و حاضر به جنگ او می‌شدند، پس آن حضرت بر آن لشکر انبوه حمله می‌افکند

که مانند جراد منتشر از پیش او متفرق و پراکنده می‌شدند و لختی اطراف او از دشمن تهی می‌گشت.

پس از قلب لشکر روی به مرکز خویش می‌نمود و کلمه مبارکه لاحَوْلَ وَلاقُو‌ّهَ اِلاّ بِاللهِ را تلاوت می‌فرمود.

شایسته است در این مقام کلام (جمیز کار کردن) هندوی هندی را در شجاعت امام حسین علیه السلام نقل کنیم:

شیخ مرحوم در لؤلؤ مرجان از این شخص نقل کرده که کتابی در تاریخ چین نوشته به زبان اردو که زبان متعارف حالیه هند است

و آنرا چاپ کردند، در جلد دوم در صفحه ۱۱۱ چون به مناسبتی ذکری از شجاعت شده بود این کلام که عین ترجمه عبارت اوست در آنجا مذکور است:

«چون بهادری و شجاعت رستم مشهور زمانه است

لکن مردانی چند گذشته که در مقابلشان نام رستم قابل بیان نیست

چنانچه حسین بن علی علیهماالسلام که شجاعتش بر همه شجاعان

رتبه تقدم یافته چرا که شخصی که در میان کربلا به ریگ تفته با حالات تشنگی و گرسنگی مردانگی به کار برده باشد

به مقابل او نام رستم کسی آرد که از تاریخ واقف نخواهد بود.

قلم که را یارا است که حال حسین علیه السلام برنگارد، و زبان که را طاقت که مدح ثابت

شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین

قدمی هفتاد و دو نفر در مقابله سی هزار فوج شامی خونخوار و شهادت هر یک را چنانچه باید ادا نماید،

نازک خیالی کجا اینقدر رسا است که حال و دلهای آنها را تصویر کند

که بر سرشان چه پیش آمد از آن زمانی که عمر سعد (ملعون)

با ده هزار فوج دور آنها را گرفته تا زمانی که شمر (ملعون) سر اقدس را از تن جدا کرد.

مثل مشهور است که دوای یک، دو باشد یعنی از آدم تنها کار برنمی‌آید تا دومی برایش مددکار نباشد.

مبالغه بالاتر از آن نیست که در حق کسی گفته شود که فلان کس را دشمن تنگ کرده بودند

با وجود آن ثابت قدمی را از دست ندادند. چنانچه از چهار طرف ده هزار فوج یزید بود

که بارش نیزه و تیرشان مثل بادهای تیره طوفان ظلمت برانگیخته بودند.

دشمن پنجم حرارت آفتاب عرب بود که نظیرش در زیر فلک‌ صورت امکان نپذیرفته،

گفته می‌توان شد که تمازت و گرمی عرب غیر از عرب یافت نمی‌تواند شد.

دشمن ششم ریگ تفیده میدان کربلا بود که در تمازت آفتاب شعله زن و مانند خاکستر تنور گرم سوزنده

و آتش افکن بوده بلکه دریای قهاری می‌توان گفت که حبابهایش آبله‌های پای بنی فاطمه بودند،

واقعی دو دشمن دیگر که از همه ظالمتر یکی تشنگی و دوم گرسنگی مثل همراهی دغاباز ساعتی جدا نبودند،

خواهش و آرزوی این دو دشمن همان وقت کم می‌شد که زبانها از تشنگی چاک چاک می‌گردیدند.

پس کسانی که در چنین معرکه هزارها کفار را مقابله کرده باشند بهادری و شجاعت برایشان ختم است».

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را.

رَجَعَ الْکَلامُ اِلی سِیاقِهِ الا‎َوَّل:

این وقت ابن سعد لعین بدانست که در پهن دشت آفرینش هیچکس را آن قدرت و توانائی نیست

که با امام حسین علیه السلام کوشش کند و اگر کار بدینگونه رود آن حضرت تمام لشکر را طمعه شمشیر خود گرداند.

لاجرم سپاهیان را بانگ بر زد و گفت:

وای بر شما آیا می‌دانید که با که جنگ می‌کنید و با چه شجاعتی رزم می‌دهید

این فرزند انزع البطین غالب کل غالب علی بن ابیطالب علیه السلام است،

این پسر آن پدر است که شجاعان عرب و دلیران روزگار را به خاک هلاک افکنده. همگی همدست شوید و از هر جانب بر او حمله آرید:

فَصَوَّبُوا الرَّایَ لَمّا صَعَّدُوا الْفِکَرا

السَّیْفَ وَ السَّهْمَ وَ الْخِطّیَّ وَالحَجَرا

اَعْیاهُمْ اَنْ یَنالوُهُ مَبارَزَه

اَنْ وَجَّهُوا نَحْوَهُ فِی الْحَرْبِ اَرْبَعَهً

پس آن لشکر فراوان از هر جانب بر آن بزرگوار حمله آوردند و تیراندازان  تیرها بر کمان نهادند و بسوی آن حضرت رها کردند.

پس دور آن غریب مظلوم را احاطه کردند و مابین او و خیام اهلبیت حاجز و حائل شدند،

و جماعتی جانب سرادق عصمت گرفته. حضرت چون این بدانست بانگ بر آن قوم زد و فرمود

که ای شیعیان آل ابوسفیان اگر دست از دین برداشتید

و از روز قیامت و معاد نمی‌ترسید پس در دنیا آزاد مرد و با غیرت باشید رجوع به حسب و نسب خود کنید

زیرا که شما عرب می‌باشید. یعنی عرب غیرت و حمیت دارد شمر (ملعون)

بیحیا رو به آن حضرت کرد و گفت چه می‌گوئی ای پسر فاطمه؟ فرمود می‌گویم

من با شما جنگ دارم و مقاتلت می‌کنم و شما با من نبرد می‌کنید، زنان را چه تقصیر و گناه است؟

پس منع کنید سرکشان خود را که متعرض حرم من نشوند تا من زنده‌ام. شمر صیحه در داد

شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین

که ای لشکر از سراپرده این مرد دور شوید که کفوی کریم است و قتل او را مهیا شوید

که مقصود ما همین است. پس سپاهیان بر آن حضرت حمله کردند و آن جناب مانند

شیر غضبناک در روی ایشان درآمد و شمشیر در ایشان نهاد و آن گروه انبوه را چنان به خاک می‌افکند

که باد خزان برگ درختان را. و بهر سو که رو می‌کرد لشکریان پشت می‌دادند.

پس از کثرت تشنگی راه فرات در پیش گرفت، کوفیان دانسته بودند

که اگر آن جناب شربتی آب بنوشد ده چندان از این بکوشد و بکشد.

لاجرم در طریق شریعه صف بستند و راه آب را مسدود نمودند

و هرگاه آن حضرت قصد فرات می‌نمود و بر او حمله می‌کردند و او را بر می‌گردانیدند.

اعور سلمی و عمر و بن حجاج که با مردانی کماندار نگهبان شریعه بودند

شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین

بانگ بر سپاه زدند که حسین را راه بر شریعه مگذارید،

آن حضرت مانند شیر غضبان برایشان حمله می‌افکند

و صفوف لشکر را بشکافت و راه شریعه را از دشمن بپرداخت و اسب را به فرات راند

و سخت تشنه بود و اسب آن جناب نیز تشنگی را از حد افزون داشت

سر به آب گذاشت. حضرت فرمود که تو تشنه و من نیز تشنه‌ام به خدا قسم که آب نیاشامم

تا تو بیاشامی، کانه اسب فهم کلام آن حضرت کرد، سر از آب برداشت

یعنی در شرب آب من بر تو پیشی نمی‌گیرم، پس حضرت فرمود آب بخور من می‌آشامم

و دست فرا برد و کفی آب بر گرفت تا آن حیوان بیاشامد که ناگاه سواری فریاد برداشت

که ای حسین تو آب می‌نوشی و لشکر به سراپرده‌ات می‌روند و هتک حرمت تو می‌کنند.

چون آن معدن حمیت وغیرت این کلام را از آن ملعون شنید

آب از کف بریخت و به سرعت از شریعه بیرون تاخت و بر لشکر حمله کرد

تا به سراپرده خویش رسید معلوم شد که کسی متعرض خیام نگشته و گوینده این خبر مکری کرده بوده.

پس دگرباره اهلبیت را وداع گفت، اهلبیت همگان با حال آشفته و جگرهای سوخته و خاطرهای خسته

و دلهای شکسته در نزد آن حضرت جمع آمدند و در خاطر هیچ آفریده صورت نبندد

که ایشان به چه حالت بودند و هیچکس نتواند که صورت حال ایشان را تقریر یا تحریر نماید.

که تصویرش زده آتش بجانم

شنیدن کی بود مانند دیدن

من از تحریر این غم ناتوانم

ترا طاقت نباشد از شنیدن

شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین

بالجمله ایشان را وداع کرد و به صبرو شکیبائی ایشان را وصیت نمود

و فرمان داد تا چادر اسیری بر سر کنند و آماده لشکر مصیبت و بلا گردند،

و فرمو د بدانید که خداوند شما را حفظ و حمایت کند و از شر دشمنان نجات دهد

و عاقبت امر شما را به خیر کند و دشمنان شما را به انواع عذاب و بلا مبتلا سازد

و شما را به انواع نعم و کرم مزد و عوض کرامت فرماید، پس زبان به شکوه میگشائید

و سخنی میگوئید که از مرتبت و منزلت شما بکاهد،

این سخنان بفرمود و رو به میدان نمود. شاعر در این مقام گفته:

بر کودکان نمود به حسرت همی نگاه

آنرا گذاشت بر دل و از دل کشید آه

وز خیمه‌گاه گشت روان سوی حربگاه

فریاد واخاه شد و بانگ وا اباه

آمد به خیمگاه وداع حرم نمود

این را نشاند در بر و بر رخ فشاند اشگ

شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین

در اهلبیت شور قیامت بپا نمود

او سوی رزمگاه شد و در فقای او

پس عنان مرکب به سوی میدان بگردانید و بر صف لشکر مخالفان تاخت می‌زد و می‌انداخت

و با لب تشنه و بدن خسته از کشته پشته می‌ساخت

و مانند برگ خزان سرهای آن منافقان را بر زمین می‌ریخت و به ضرب شمشیر آبدار خون اشرار و فجار را با خاک معرکه می‌ریخت

و می‌آمیخت، لشکر از هر طرف او را تیرباران نمودند،

آن حضرت در راه حق آن تیرها را بر رو و گلو و سینه مبارک خود می‌خرید

شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین

و از کثرت خدنگ که بر چشمه‌های زره آن حضرت نشست سینه مبارکش چون خارپشت گشت.

در این وقت حضرت از بسیاری جراحت و کثرت تشنگی و بسیاری ضعف و خستگی توقف فرمود

تا ساعتی استراحت کرده باشد که ناگاه ظالمی سنگی انداخت به جانب آن حضرت آن سنگ بر جبین مبارکش رسید

و خون از جای او بر چشم و چهره خود را از خون پاک کند تا ناگاه تیری که پیکانش زهرآلوده و سه شعبه بود

بر سینه مبارکش و به قولی بر دل پاکش رسید و از آن سوی سر بدر کرد و حضرت در آنحال گفت:

بِسْمِ اللهِ وَ باللهِ وَ علی مِلَّهِ رَسُولِ اللهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَ الِهِ.

آنگاه رو به سوی آسمان کرد و گفت ای خداوند من ، تو می‌دانی که این جماعت می‌کشند

مردی را که در روی زمین پسر پیغمبر جز او نیست. پس دست برد و آن تیر را از قفا بیرون کشید

و از جای آن تیر مسموم مانند ناودان خون جاری گردید، حضرت دست به زیر آن جراحت می‌داشت

چون از خون پر شد به جانب آسمان می‌افشاند و از آن خون شریف قطره‌ای برنمی‌گشت دیگرباره کف دست را از خون پر کرد

و بر سر و روی و محاسن خود مالید و فرمود که با سر و روی خون آلود و به خون خویش خضاب کرده

جدم رسول خدا (ص) را دیدار خواهم کرد و نام کشندگان خود را به او عرض خواهم داشت. مؤلف گوید:

که صاحب معراج المحبه این مصیبت را نیکو به نظم آورده است، شایسته است که من آن را در اینجا ذکر کنم، فرموده:

که آساید دمی از زخم پیکار

به پیشانی وجه الله احسن

شکست آیینه‌ ایزد نما را

چه در روز احد روی محمد

نمایان شد ز زیر چرخ جوشن

گرفت اندر دل شه جای تا پر

عیان گردید زهرآلوده پیکان

شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین

ز زهر آلوده پیکان گشت پرخون

که جنب الله بدرید از سنانش

سمند عشق بار عشق بگذاشت

برو افتاد و می‌گفت اندر آندم

وَاَیْتَمْتُ الْعیالَ لِکَیْ اَراکا

لَما حَنَّ الْفُؤادُ اِلی سِواکا

به مرکز باز شد سلطان ابرار

فلک سنگی فکند از دست دشمن

چه زد از کینه آن سنگ جفا را

که گلگون گشت روی عشق سرمد

دلی روشنتر از خورشید روشن

یکی الماس وش تیری ز لشگر

که از پشت و پناه اهل ایمان

مقام خالق یکتای بیچون

سنان زد نیزه بر پهلو چنانش

بدیدارش دل آرا رایت افراخت

بشکر وصل فخر نسل آدم

تَرَکْتُ الْخَلْقَ طُرّافی هَواکا

وَلَوْ قَطّعْتَنی فِی الْحُبّ اِرْباً

این وقت ضعف و ناتوانی بر آن حضرت غلبه کرد

و از کارزار بازایستاد و هر که به قصد او نزدیک می‌آمد

یا از بیم یا از شرم کناره می‌کرد و برمی‌گشت. تا آنکه مردی از قبیله کنده

که نام نحسش مالک (لعین) بن یسر بود به جانب آن حضرت روان شد

و ناسزا و دشنام به آن جناب گفت و با شمشیر ضربتی بر سر مبارکش زد

کلاهی که بر سر مقدس آن حضرت بود شکافته شد و شمشیر بسر مقدسش رسید

و خون جاری شد به حدی که آن کلاه از خون پر شد. حضرت در حق او نفرین کرد و فرمود:

با این دست نخوری و نیاشامی و خداوند ترا با ظالمان محشور کند.

پس آن کلاه دیگر بر سر گذاشت و عمامه بر روی آن بست. مالک بن یسر آن کلاه پرخون را که از خز بود برگرفت

و بعد از واقعه عاشورا به خانه خویش برد و خواست او را از آلایش خون بشوید

شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین

زوجه‌اش ام عبدالله بنت الحر البدی که آگه شد بانگ بر او زد که در خانه من لباس مأخوذی فرزند پیغمبر را می‌آوری؟

بیرون شو از خانه من خداوند قبرت را از آتش پر کند و پیوسته آن ملعون فقیر و بدحال بود

و از دعای امام حسین علیه السلام هر دو دست او از کار افتاد بود

و در تابستان مانند دو چوب خشک می‌گردید و در زمستانت خون از آنها می‌چکید و بر این حال خسران بود تا به جهنم واصل شد.

و به روایت سید ره و مفید (ره) لشکر لحظه از جنگ آن حضرت درنگ کردند

پس از آن رو به او آوردند و او را دائره وار احاطه کردند.

این هنگام عبدالله بن حسن که در میان خیام بود و کودکی غیرمراهق بود

چون عم بزرگوار خود را بدین حال دید تاب و توان از وی برفت و به آهنگ خدمت آن حضرت از خمیه بیرون دوید

تا مگر خود را به عموی بزرگوار رساند. جناب زینب سلام الله علیها از عقب او بشتاب بیرون شد

و او را بگرفت و از آن سوی امام علیه السلام نیز ندا در داد که ای خواهر عبدالله را نگاه دار مگذار

که در این میدان بلاانگیز آید و خود را هدف تیر و سنان بیرحمان نماید. جناب زینب هر چه در منع او اهتمام کرد

فایده نبخشید و عبدالله از برگشتن به سوی خیمه امتناع سختی نمود و گفت

به خدا قسم که از عموی خویش مفارقت نکنم و خود را از چنگ عمه‌اش رهانید

و به تعجیل تمام خود را به عموی خود رسانید و در این وقت ابحر (لعین) ابن کعب شمشیر خود را بلند کرده بود

که به حضرت امام حسین علیه السلام فرود آورد که آن شاهزاده رسید و به آن ظالم فرمود

وای بر تو ای پسر زانیه می‌خواهی عموی مرا بکشی آن ملعون چون تیغ فرود آورد عبدالله دست خود را سپر ساخت و در پیش شمشیر داد،

شمشیر دست آن مظلوم را قطع کرد چنانکه صدای قطع کردنش بلند شد و به نحوی بریده شد

که با پوست زیرین بیاویخت. آن طفل فریاد برداشت که یا ابتاه یا عماه حضرت او را بگرفت

شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین

و بر سینه خو د چسبانید و فرمود ای فرزند برادر صبر کن بر آنچه بر تو فرود آید

و آنرا از در خیر و خوبی به شمار گیر، هم اکنون خداوند ترا با پدران بزرگوارت ملحق خواهد نمود

پس حرمله (لعین) تیری به جانب آن کودک انداخت و او را در بغل عم خویش شهید کرد.

حمید بن مسلم گفته که شنیدم حسین علیه السلام در آن وقت می‌گفت:

اَلَلّهُمَّ اَمْسِکْ عَنْهُمْ قِطْرِ السَماءِ وَ امْنَعْهُمْ بَرَکاتِ الاَرْضِ الخ.

شیخ مفید ره فرمود که رجاله حمله کردند از یمن و شمال بر کسانی که باقیمانده بودند

با امام حسین علیه السلام پس ایشان را به قتل رسانیدند و باقی نماند با آن حضرت جز سه نفر یا چهار نفر.

سید بن طاوس (ره) و دیگران فرموده‌اند که حضرت سیدالشهداء علیه السلام فرمود

بیاورید برای من جامه‌ای که کسی در آن رغبت نکند

که آنرا در زیر جامه‌هایم بپوشم تا چون کشت شوم و جامه‌هایم را بیرون کنند

آن جامه را کسی از تن من بیرون نکند. پس جامه‌ای برایش حاضر کردند،

چون کوچک بود و بر بدن مبارکش تنگ می‌افتاد آنرا نپوشید، فرمود این جامه اهل ذمت است

جامه از این گشادتر بیاورید پس جامه وسیعتر آوردند آنگاه در پوشید. و به روایت سید ره جامه کهنه آوردند

حضرت چند موضع آنرا پاره کرد تا از قیمت بیفتد و آنرا در زیر جامه‌های خود پوشید

فَلَمّا قُتِلَ جَرّدَوُهُ مِنْهُ

چون شهید شد آن کهنه جامه را نیز از تن شریفش بیرون آوردند.

شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین

که تا برون نکند خصم بدمنش ز تنش

تنی نماند که پوشند جامه یا کفنش

لباس کهنه بپوشید زیر پیرهنش

لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور

شیخ مفید (ره) فرموده که چون باقی نماند

با آن حضرت احدی مگر سه نفر از اهلش یعنی از غلامانش، رو کرد

بر آن قوم و مشغول مدافعه گردید، و آن سه نفر حمایت او می‌کردند

تا آن سه نفر شهید شدند و آن حضرت تنها ماند و از کثرت جراحت که بر سر و بدنش رسیده بود

سنگین شده بود و با این حال شمشیر بر آن قوم کشیده و ایشان را

به یمین و شمال متفرق می‌نمود شمر (ملعون) که خمیر مایه‌ هر شر و بدی بود

چون این بدید سواران را طلبید و امر کرد که در پشت پادگان صف کشند

و کمانداران را امر کرد که آن حضرت را تیرباران کنند، پس کمانداران آن مظلوم بی‌کس را هدف تیر نمودند

و چندان تبر بر بدنش رسید که آن تیرها مانند خار خارپشت بر بدن مبارکش نمایان گردید.

این هنگام آن حضرت از جنگ باز ایستاد و لشکر نیز در مقابلش توقف نمودند.

شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین

خواهرش زینب سلام الله علیها که چنین دید بر در خیمه آمد و عمر سعد را ندا کرد و فرمود:

وَیْحَکَ یا عُمرَ اَیُقْتَلُ ابَوعَبْداللهِ وَ اَنْتَ تَنْظُرُ اِلَیْهِ

عمر سعد جوابش نداد. و به روایت طبری اشگش به صورت و ریش نحسش جاری گردید

و صورت خود را از آن مخدره برگردانید، پس جناب زینب علیهاالسلام رو به لشکر کرد

و فرمود وای بر شما آیا در میان شما مسلمانی نیست؟ احدی او را جواب نداد.

سید بن طاوس (ره) روایت کرده که چون از کثرت زخم و جراحت اندامش سست شد

و قوت کارزار از او برفت و مثل خارپشت بدنش پر از تیر شده بود

این وقت صالح (لعین) بن وهب المزنی وقت را غنیمت شمرده از کنار حضرت درآمد

و با قوت تمام نیزه بر پهلوی مبارکش زد چنانکه از اسب درافتاد

و روی مبارکش از طرف راست بر زمین آمد و در این حال فرمود:

بِسْمِ الله وَ باللهِ عَلی مِلَّهِ رَسُولِ اللهِ.

پس برخاست و ایستاد.

فَلَمّا خَلی سَرْجُ الْفَرسِ مِنْ هَیْکَلِ الوَحْی وَ التَّنْزیل وَ هَوی عَلَی الارْضِ عَرْشُ الْمَلِکِ الْجَلیلِ جَعَلَ یُقاتِلُ وَ‌ هُوَ

راجِلٌ قِتالاً اَفْعَدَ الْفَوارِسَ وَ اَرْعَدَ الْفَرائِصَ وَ اَذْهَلَ عُقوُلَ فُرسانِ الْعَرَبِ وَ اَطارِعَنِ الُّرؤُسِ الاَلْبابَ وَ الّلًبَبِ.

شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین

حضرت زینب سلام الله علیها که تمام توجهش به سمت برادر بود

چون این بدید از در خیمه بیرون دوید و فریاد برداشت که وا اخاه وا سیداه وا اهلبیتاه ای

کاش آسمان خراب می‌شد و بر زمین می‌افتاد و کاش کوهها از هم می‌پاشید و بر روی بیابانها پراکنده می‌شد.

راوی گفت که شمر بن ذی الجوشن (ملعون) لشکر خود را ندا در داد

برای چه ایستاده‌اید و انتظار چه می‌برید؟ چرا کار حسین را تمام نمی‌کنید؟

پس همگی بر آن حضرت از هر سو حمله کردن حصین (لعین) بن تمیم تیری

بر دهان مبارکش زد ابوایوب (ملعون) غنوی تیری بر حلقوم شریفش زد و زرعه (لعین)

بن شریک بر کف چپش زد و قطعش کرد و ظالمی دیگر بر دوش مبارکش زخمی زد

که آن حضرت بر وی درافتاد و چنان ضعف بر آن حضرت غالب شده بود که گاهی به مشقت زیاد برمی‌خاست،

طاقت نمی‌آورد و بر روی می‌افتاد تا اینکه سنان ملعون نیز بر گلوی مبارکش فرو برد

پس بیرون آورده و فرو برد در استخوانهای سینه‌اش و بر این هم اکتفا نکرد آنگاه کمان بگرفت

و تیری بر نحر شریف آن حضرت افکند که آن مظلوم درافتاد. در روایت ابن شهر آشوب است

که آن تیر بر سینه مبارکش رسید پس آن حضرت بر زمین واقع شد

و خون مقدسش را با کفهای خود می‌گرفت و می‌ریخت بر سر خود چند مرتبه

پس عمر سعد (ملعون) گفت به مردی که در طرف راست او بود

از اسب پیاده شو و به سوی حسین رو و او را راحت کن. خولی (لعین) بن یزید چون این بشنید

شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین

به سوی قتل آن حضرت سبقت کرد دوید چون پیاده شد و خواست

که سر مبارک آن حضرت را جدا کند رعده و لرزشی او را گرفت و نتوانست

شمر (ملعون) با وی گفت خدا بازویت را پاره پاره گرداند چرا می‌لرزی؟

پس خود آن ملعون کافر سر مقدس آن مظلوم را جدا کرد.

سید بن طاوس (ره) فرمود که سنان بن انس لعنه الله پیاده شد و نزد آن حضرت آمد

و شمشیر را بر حلقوم شریفش زد ومی‌گفت والله که من سر ترا جدا می‌کنم

و می‌دانم که تو پسر پیغمبری و از همه مردم از جهت پدر و مادر بهتری پس سر مقدسش را برید.

شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین

در روایت طبری است که هنگام شهادت جناب امام حسین علیه السلام هر که نزدیک او می‌آمد

سنان بر او حمله می‌کرد و او را دور می‌نمود برای آنکه مبادا کس دیگر سر آن جناب را ببرد

تا آنکه خود او سر را از تن جدا کرد و به خولی سپرد.

مُجْمَلَهً ذِکْرُها لِمُدَّکَّرٍ

مابَیْنَ لَحْظِ الْجُفُونِ وَالزُّبُرِ

فَاجِعَهٌ اِنْ ارَدْتُ اکْتُبُها

جَرَتْ دُمُوعی وَ حال حائِلُها

پس در این هنگام غبار سختی که سیاه و تاریک بود

در هوا پیدا شد و بادی سرخ وزیدن گرفت و چنان هوا تیره و تار شد

که هیچکس عین و اثری از دیگر نمی‌دید،

شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین

مردمان منتظر عذاب و مترصد عقاب بودند تا اینکه پس از ساعتی هوا روشن شد و ظلمت مرتفع گردید.

ابن قولویه قمی (ره) روایت کرده است که حضرت صادق علیه السلام فرمود

در آن هنگامی که حضرت امام حسین علیه السلام شهید گشت لشکریان شخصی را نگریستند

که صیحه و نعره می‌زند گفتند بس کن ای مرد این همه ناله و فریاد برای چیست؟

گفت چگونه صحیه نزنم و فریاد نکنم و حال آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله را می‌بینم

ایستاده گاهی نظر به سوی آسمان می‌کند و زمانی حربگاه شما را نظاره می‌فرماید از آن می‌ترسم

که خدا را بخواند و نفرین کند و تمام اهل زمین را هلاک نماید و من هم در میان ایشان هلاک شوم.

بعضی از لشکر با هم گفتند که این مردی است دیوانه و سخن سفیهانه می‌گوید،

و گروهی دیگر که توابون آنها را گویند از این کلام متنبه شدند و گفتند

به خدا قسم که ستمی بزرگ بر خویشتن کردیم

و به جهت خوشنودی پسر سمیه سید جوانان اهل بهشت را کشتیم

و همانجا توبه کردند و بر ابن زیاد خروج کردند و واقع شد

از امر ایشان آنچه واقع شد. راوی گفت فدایت شوم آن صیحه زننده چه کس بود فرمود ما او را جز جبرئیل ندانیم.

شیخ مفید (ره) در ارشاد فرموده که حضرت سیدالشهداء علیه السلام از دنیا رفت

در روز شنبه دهم محرم سال شصت و یکم هجری بعد از نماز ظهر آن روز در حالی که شهید گشت

و مظلوم و عطشان و صابر بر بلایا بود به نحوی که به شرح رفت

و سن شریف آن جناب در آن وقت پنجاه و هشت سال بود

که هفت سال از آنرا با جد بزر گوارش رسول خدا صلی الله علیه و آله بود

و سی و هفت سال با پدرش امیرالمؤمنین علیه السلام

و با برادرش امام حسین علیه السلام

چهل و هفت سال و مدت امامتش بعد از امام حسین علیه السلام یازده سال بود،

و خضاب می‌فرمود با حنا و رنگ در وقتی که کشته شد خضاب از عارضش بیرون شده بود.

برگرفته از کتاب منتهی الامال

مؤلف حاج شیخ عبّاس قمی

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

درباره‌ی نیاز جهان

موارد جالب

توکل در سیره امام حسین(ع)

شهادت قاسم بن الحسن بن علی بن ابیطالب(ع)

شهادت قاسم بن الحسن بن علی بن ابیطالب علیه السلام قاسم بن الحسین علیه السلام …

یک نظر

  1. خیلی ممنون از سایت شما عزاداری قبول باشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *