پروژه های الکترونیک (ارجینال)

پروژه های الکترونیک (ارجینال)

پروژه های الکترونیک (ارجینال)

بیش از ۲۰۰ پروژه شبیه سازی شده با پروتئوس – بیش از ۴۰۰ پروژه الکترونیک

زبان های برنامه نویسی اسمبلی/C/BASIC

تعداد: ۱ سی دی

) آهنگ سازی با میکرو و دادن ۸ آهنگ با lcd و قابلیت عوض کردن آهنگ

با زبان basic
۲- ساعت و دماسنج با نمایشگر lcd با میکرو pic

با زبان .basic
۳- کنترل ۳ موتور یا لامپ با میکرو pic با lcd

با زبان asm
۴- ارتباط ۲ میکرو pic با یکدیگر توسط یک سیم و کنترل ۸ خروجی

با زبان

پروژه های الکترونیک (ارجینال)

۵- تابلو روان ۱۶ *۱۶

با زبان asm
۶- نمایشگر متن چند خطی با lcd 4*16

با زبان c

۷- ارتباط و کنترل توسط ۱ سیم یا rf با ۲ میکرو و کنترل ۱۲ دستگاه

با زبان basic
۸- نمایشگر ۳ رقمی ۷segmentبا ۸۰۵۱

و تنظیم اعداد

با زبان asm

۹- ساعت و تاریخ با آلارم و خروجی رله و همه امکانات با lcd 2*16

با زبان asm

۱۰- دماسنج با قابلیت تنظیم فن با lcd

با زبان basic

۱۱- LCD TEST 8051

با زبان C

پروژه های الکترونیک (ارجینال)

۱۲- ;کلید رمزی بدون lcd با قابلیت رله

با زبان basic
۱۳- رقص نور ۸ لامپ با میکرو و قابلیت تظیم متنوع

با زبان basic
۱۴- سیستم لابلاتوار اطلاع از قطع یا وصل بودن ۲ نقطه با نمایشگر lcd

به زبان c
۱۵- سیگنال ژنراتور با mega432

,lcd با زبان basic
۱۶- LCD با ۸۰۵۱

با زبان C
۱۷- ساعت با ۷segment
و نمایش حروف روی ۷segment

با زبان asm

پروژه های الکترونیک (ارجینال)

۱۸- ماشین حساب avr

با زبان c
۱۹- نمایش مشخصات کامپیوتر بر روی ۷segment به صورت حروف

با زبان asm
۲۰- ساعت با دماسنج بر روی ۷segment با قابلیت های جالب

با زبان basic
۲۱- دماسنج با ۸۰۵۱ و lcd با قابلیت تست آیسی دما

با زبان asm
۲۲- نمایشگر ساعت و دما ۷segmmnet

با آیسی rtl

با زبان basic
۲۳- دماسنج با ۸۰۵۱ و ۷segmnet

با زبان asm

۲۴- دماسنج با آیسی ds1822
۷segmnet

با زبان asm
۲۵- دماسنج با ساعت و تاریخ و تنظیم های خروجی با lcd بزگ

با زبان c.asm.
۲۶- نمایش اعداد روی ۷segmnet به صورت های خاص

با زبان asm
۲۷- ساعت ۸۰۵۱ با ۷segmnet و شیفت رجیسترها

با زبان asm
۲۸- کنترل دور موتور و قابلیت معکوس کردن با کیبرد

با زبان c
۲۹- ;کنترل دستگاه با کیبر داری قابلیت تایم دادن و نمایشگر ساعت ۷segmnet , 8051

با زبان asm
۳۰- قفل avr با کیبرد وlcd

با زبان c

پروژه های الکترونیک (ارجینال)

۳۱- دماسنج با lcd بزرگ و نمیش شکلهای درجه و زیبا

با زبان basic
۳۲- اتصال کیبر به ۱ ۷segment ,و خروجی اعداد بر روی آن

با زبان c
۳۳- دماسنج با lcd ;,کوچک

با زبان c
۳۴- موبایل کیبرد همانند موبایل با کیبرد بر روی lcd نمایش داده میشود
با زبان c
۳۵- Lcd نوشتاری کوچک

با زبان basic
۳۶- اسکوپ دیجیتالی با lcd بزرگ

با زبان موجود نیست فقط hex
۳۷- نمایش ۲ دما ب روی lcd

با زبان basic
۳۸- Pwm با قبلیت تنظیم و نمایش روی ۷segment
با زبان asm
۳۹- لامپ فلاشر و تنظیم مختلف حالت با میکرو

با زبان asm
۴۰- نمایش lcd کوچک با ۸۰۵۱

با زبان asm
۴۱- تابلو روان ۶۰*۸ با ۸۰۵۱

با زبان c
۴۲- حرکت متن به طور زیبا روی lcd

با زبان basic
۴۳- فرکانس متر با lcd

با زبان basic
۴۴- تایمر اتومات زیبا با نمایشگر ۷segment و خروجی رله

با زبان asm

پروژه های الکترونیک (ارجینال)

۴۵- تابلو روان ۴۰*۸

با زبان asm
۴۶- نمایش شارژ و دیشارژ خازن ها

۴۷- دادن حافظه های مختلف به میکرو جهت اداره آلارم یا هر چیزی

با زبان basic
۴۸- ارتباط mmc به میکرو

با زبان c
۴۹- کنترل ۸ لامپ با ۸۰۵۱ و قابلیت تنظیم

با زبان c
۵۰- تابلو روان ۲۴*۸

با زبان c
۵۱- نمایش رو lcd کوچک متن

با زبان c
۵۲- کنترل سانترال تلفن

با زبان basic
۵۳-تن کنترل با lcd عالی

با زبان asm
۵۴- نمایش بر روی lcd نوکیا ۷۷۱۰

با زبان c
۵۵- تایپ فارسی بر روی lcd

با زبان asm
۵۶- فتو سل و تنظیم آن با قابلیت خروجی و نمایشگر lcd

با زبان c
۵۷- قفل رمزی با قابلیت تغیر رمز fh lcd

با زبان basic
۵۸- کنترل تمام حالت موتور با lcd

با زبان c
۵۹- نمایش بر lcd با ۸۰۵۱

با زبان asm
۶۰- فرکانس ژنراتور

با زبان asm

پروژه های الکترونیک (ارجینال)

۶۱- ماشین حساب با pic و lcd

با زبان c
۶۲-تایمر بر روی ۲ ۷segmnet با ۸۰۵۱

با زبان c
۶۳- نمایش دستی روز بر ۷segmnet

با زبان asm
۶۴- نمایش ساعت به صورت خطی با ۸۰۵۱
vبا زبان asm
۶۵- ساعت با lcd با ۸۰۵۱
۶۶- با زبان cترمومتر با قابلیت تنظیم روشن شدن للامپ

با زبان basic
۶۷-ساعت چند زمانه دارای ساعت های مختلف کشورها با ۷segment

با زبان asm
۶۸- Lcd گرافیکی ۱۲۸*۶۴

با زبان basic
۶۹- سیستم آنالیز دیجیتال مدار

با زبان basic
۷۰-lcd فارسی با ۸۰۵۱

با زبان ASM
۷۱-رقص نور های جالب به صورت کانتر
BS2(BASIC Stamp) با آی سی

با زبان BS2
۷۲-روشن و خاموش شدن لامپ ها توسط متغیر پتانسیومتر
BS2(BASIC Stamp) با آی سی

۷۳-آهنگ های مختلف با تنظیم با رقص لامپ
BS2(BASIC Stamp) با آی سی

۷۴-نمایش لایت با تنظیم های مختلف
BS2(BASIC Stamp) با آی سی

۷۵-بازی با یک عدد سون سگمنت
BS2(BASIC Stamp) با آی سی

۷۶-ساعت با سون سکمنت
BS2(BASIC Stamp) با آی سی

۷۷-نمایشگر با افکت
BS2(BASIC Stamp) با آی سی

۷۸-نمایشگر ۲ خطی
BS2(BASIC Stamp) با آی سی

۷۹-لایت کنترل با فتوسل با آلارم
BS2(BASIC Stamp) با آی سی

۸۰-صدای بوق تلفن و کانکت شدن
BS2(BASIC Stamp) با آی سی

پروژه های الکترونیک (ارجینال)

۸۱-نمایش عدد و تغیر اعداد به صورتهای ۵ تا ۲۵ تایی و .. با سون سگمنت نوعی کانتر
BS2(BASIC Stamp) با آی سی

۸۲- دماسنج به همراه چک کردن DS1820 با ۸۰۵۱

۸۳- تنظیم نور لامپ دیمر با میکرو

۸۴- تابلو روان ۸*۸ به همره افکت به جت مختلف به زبان C

۸۵-قفل دیجیتال با صدا و رله کیبرد با ۸۰۵۱

۸۶-تایمر با ۸۰۵۱ و ds1302

۸۷-جهت مختلف حرکت خط روی ماتریس ۸*۸ با ۸۰۵۱

۸۸-ماترس ۸*۸ با ۸۰۵۱ و ۲ افکت

۸۹-ترمو ۸۹۲۰۵۱ و ds1822 با سون سگمنت

۹۰-سیگنال ژنراتور با ۸۰۵۱ و تنظیم خروجی آن بر روی led15

۹۱-تنظیم اعداد مختلف بر روی ماتریس ۸*۸ با ۸۰۵۱

۹۲-تنظیم bcd روی ۷ segment 3 رقمی با کد های ۰ و ۱

۹۳- نمایش ۱۰ لامپ به صورت تک تک با فشار دکمه

۹۴-سنسور لمسی با بوق

۹۵-خاموش وروشن چراغ یه صورت ۲ ضرب با میکرو

۹۶-چشمک زن چند لامپی با ۸۰۵۱

پروژه های الکترونیک (ارجینال)

۹۷-چشمک زن ۸ لامپی به صورت های مختلف

۹۸-سنسور رطوبت سنج با آلارم

۹۹-دماسنج با قابلیت ورودی و خروجی

۱۰۰- تست ال سی دی با نمایش شکل و متن

و…

نرم افزارهای موجود در نیاز جهان

آموزش میکروکنترلر آرم ARM و نرم افزارها

آموزشAltium Designer-Protel DXP +نرم افزار (ارجینال)

آموزش wincc + آخرین ورژن نرم افزار (ارجینال)

آموزش پروتئوس مولتی مدیا+نرم افزار (ارجینال)

شبیه سازی ربات های متحرک آموزش webots+نرم افزار (ارجینال)

آزمایشگاه الکترونیک با تجهیزات مجازی-آموزش multisim-ewb+نرم افزار (ارجینال)

آموزش میکرو کنترلر PIC به زبان C (ارجینال)

آموزش سنسورها (ارجینال)

آموزش و نرم افزار لوگو LOGO (ارجینال)

آموزش نقشه ها و مدارات برق ساختمان (ارجینال)

آموزش مدارات فرمان (ارجینال)

نرم افزار مشابهات و مشخصات قطعات الکترونیک(VRT-DVD) (ارجینال)

آموزش و نرم افزارLabview (ارجینال)

آموزش جامع pspice (ارجینال)

آموزش مبانی دیجیتال (ارجینال)

طراحی و تولید فیبر مدار چاپی (ارجینال)

آموزش FPGA (ارجینال)

آموزش روبات (ارجینال)

پروژه های الکترونیک (ارجینال)

آموزش میکرو کنترلر AVR به زبان C (ارجینال)

آموزش مبانی الکترونیک الفبای الکترونیک (ارجینال)

مجموعه نرم افزارهای مهندسی الکترونیک (ارجینال)

آموزش میکرو کنترلر AVR

آموزش کامل و جامع PIC

پروژه های الکترونیک (ارجینال)


درباره‌ی نیاز جهان

موارد جالب

کابل افزایش طول USB ساخت شرکت Hp

  کابل افزایش طول USB کابل ۱٫۵ متری افزایش طول USB ساخت شرکت Hp   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *