پروژه های الکترونیک (ارجینال)

پروژه های الکترونیک (ارجینال)

پروژه های الکترونیک (ارجینال)

بیش از ۲۰۰ پروژه شبیه سازی شده با پروتئوس – بیش از ۴۰۰ پروژه الکترونیک

زبان های برنامه نویسی اسمبلی/C/BASIC

تعداد: ۱ سی دی

) آهنگ سازی با میکرو و دادن ۸ آهنگ با lcd و قابلیت عوض کردن آهنگ

با زبان basic
۲- ساعت و دماسنج با نمایشگر lcd با میکرو pic

با زبان .basic
۳- کنترل ۳ موتور یا لامپ با میکرو pic با lcd

با زبان asm
۴- ارتباط ۲ میکرو pic با یکدیگر توسط یک سیم و کنترل ۸ خروجی

با زبان

پروژه های الکترونیک (ارجینال)

۵- تابلو روان ۱۶ *۱۶

با زبان asm
۶- نمایشگر متن چند خطی با lcd 4*16

با زبان c

۷- ارتباط و کنترل توسط ۱ سیم یا rf با ۲ میکرو و کنترل ۱۲ دستگاه

با زبان basic
۸- نمایشگر ۳ رقمی ۷segmentبا ۸۰۵۱

و تنظیم اعداد

با زبان asm

۹- ساعت و تاریخ با آلارم و خروجی رله و همه امکانات با lcd 2*16

با زبان asm

۱۰- دماسنج با قابلیت تنظیم فن با lcd

با زبان basic

۱۱- LCD TEST 8051

با زبان C

پروژه های الکترونیک (ارجینال)

۱۲- ;کلید رمزی بدون lcd با قابلیت رله

با زبان basic
۱۳- رقص نور ۸ لامپ با میکرو و قابلیت تظیم متنوع

با زبان basic
۱۴- سیستم لابلاتوار اطلاع از قطع یا وصل بودن ۲ نقطه با نمایشگر lcd

به زبان c
۱۵- سیگنال ژنراتور با mega432

,lcd با زبان basic
۱۶- LCD با ۸۰۵۱

با زبان C
۱۷- ساعت با ۷segment
و نمایش حروف روی ۷segment

با زبان asm

پروژه های الکترونیک (ارجینال)

۱۸- ماشین حساب avr

با زبان c
۱۹- نمایش مشخصات کامپیوتر بر روی ۷segment به صورت حروف

با زبان asm
۲۰- ساعت با دماسنج بر روی ۷segment با قابلیت های جالب

با زبان basic
۲۱- دماسنج با ۸۰۵۱ و lcd با قابلیت تست آیسی دما

با زبان asm
۲۲- نمایشگر ساعت و دما ۷segmmnet

با آیسی rtl

با زبان basic
۲۳- دماسنج با ۸۰۵۱ و ۷segmnet

با زبان asm

۲۴- دماسنج با آیسی ds1822
۷segmnet

با زبان asm
۲۵- دماسنج با ساعت و تاریخ و تنظیم های خروجی با lcd بزگ

با زبان c.asm.
۲۶- نمایش اعداد روی ۷segmnet به صورت های خاص

با زبان asm
۲۷- ساعت ۸۰۵۱ با ۷segmnet و شیفت رجیسترها

با زبان asm
۲۸- کنترل دور موتور و قابلیت معکوس کردن با کیبرد

با زبان c
۲۹- ;کنترل دستگاه با کیبر داری قابلیت تایم دادن و نمایشگر ساعت ۷segmnet , 8051

با زبان asm
۳۰- قفل avr با کیبرد وlcd

با زبان c

پروژه های الکترونیک (ارجینال)

۳۱- دماسنج با lcd بزرگ و نمیش شکلهای درجه و زیبا

با زبان basic
۳۲- اتصال کیبر به ۱ ۷segment ,و خروجی اعداد بر روی آن

با زبان c
۳۳- دماسنج با lcd ;,کوچک

با زبان c
۳۴- موبایل کیبرد همانند موبایل با کیبرد بر روی lcd نمایش داده میشود
با زبان c
۳۵- Lcd نوشتاری کوچک

با زبان basic
۳۶- اسکوپ دیجیتالی با lcd بزرگ

با زبان موجود نیست فقط hex
۳۷- نمایش ۲ دما ب روی lcd

با زبان basic
۳۸- Pwm با قبلیت تنظیم و نمایش روی ۷segment
با زبان asm
۳۹- لامپ فلاشر و تنظیم مختلف حالت با میکرو

با زبان asm
۴۰- نمایش lcd کوچک با ۸۰۵۱

با زبان asm
۴۱- تابلو روان ۶۰*۸ با ۸۰۵۱

با زبان c
۴۲- حرکت متن به طور زیبا روی lcd

با زبان basic
۴۳- فرکانس متر با lcd

با زبان basic
۴۴- تایمر اتومات زیبا با نمایشگر ۷segment و خروجی رله

با زبان asm

پروژه های الکترونیک (ارجینال)

۴۵- تابلو روان ۴۰*۸

با زبان asm
۴۶- نمایش شارژ و دیشارژ خازن ها

۴۷- دادن حافظه های مختلف به میکرو جهت اداره آلارم یا هر چیزی

با زبان basic
۴۸- ارتباط mmc به میکرو

با زبان c
۴۹- کنترل ۸ لامپ با ۸۰۵۱ و قابلیت تنظیم

با زبان c
۵۰- تابلو روان ۲۴*۸

با زبان c
۵۱- نمایش رو lcd کوچک متن

با زبان c
۵۲- کنترل سانترال تلفن

با زبان basic
۵۳-تن کنترل با lcd عالی

با زبان asm
۵۴- نمایش بر روی lcd نوکیا ۷۷۱۰

با زبان c
۵۵- تایپ فارسی بر روی lcd

با زبان asm
۵۶- فتو سل و تنظیم آن با قابلیت خروجی و نمایشگر lcd

با زبان c
۵۷- قفل رمزی با قابلیت تغیر رمز fh lcd

با زبان basic
۵۸- کنترل تمام حالت موتور با lcd

با زبان c
۵۹- نمایش بر lcd با ۸۰۵۱

با زبان asm
۶۰- فرکانس ژنراتور

با زبان asm

پروژه های الکترونیک (ارجینال)

۶۱- ماشین حساب با pic و lcd

با زبان c
۶۲-تایمر بر روی ۲ ۷segmnet با ۸۰۵۱

با زبان c
۶۳- نمایش دستی روز بر ۷segmnet

با زبان asm
۶۴- نمایش ساعت به صورت خطی با ۸۰۵۱
vبا زبان asm
۶۵- ساعت با lcd با ۸۰۵۱
۶۶- با زبان cترمومتر با قابلیت تنظیم روشن شدن للامپ

با زبان basic
۶۷-ساعت چند زمانه دارای ساعت های مختلف کشورها با ۷segment

با زبان asm
۶۸- Lcd گرافیکی ۱۲۸*۶۴

با زبان basic
۶۹- سیستم آنالیز دیجیتال مدار

با زبان basic
۷۰-lcd فارسی با ۸۰۵۱

با زبان ASM
۷۱-رقص نور های جالب به صورت کانتر
BS2(BASIC Stamp) با آی سی

با زبان BS2
۷۲-روشن و خاموش شدن لامپ ها توسط متغیر پتانسیومتر
BS2(BASIC Stamp) با آی سی

۷۳-آهنگ های مختلف با تنظیم با رقص لامپ
BS2(BASIC Stamp) با آی سی

۷۴-نمایش لایت با تنظیم های مختلف
BS2(BASIC Stamp) با آی سی

۷۵-بازی با یک عدد سون سگمنت
BS2(BASIC Stamp) با آی سی

۷۶-ساعت با سون سکمنت
BS2(BASIC Stamp) با آی سی

۷۷-نمایشگر با افکت
BS2(BASIC Stamp) با آی سی

۷۸-نمایشگر ۲ خطی
BS2(BASIC Stamp) با آی سی

۷۹-لایت کنترل با فتوسل با آلارم
BS2(BASIC Stamp) با آی سی

۸۰-صدای بوق تلفن و کانکت شدن
BS2(BASIC Stamp) با آی سی

پروژه های الکترونیک (ارجینال)

۸۱-نمایش عدد و تغیر اعداد به صورتهای ۵ تا ۲۵ تایی و .. با سون سگمنت نوعی کانتر
BS2(BASIC Stamp) با آی سی

۸۲- دماسنج به همراه چک کردن DS1820 با ۸۰۵۱

۸۳- تنظیم نور لامپ دیمر با میکرو

۸۴- تابلو روان ۸*۸ به همره افکت به جت مختلف به زبان C

۸۵-قفل دیجیتال با صدا و رله کیبرد با ۸۰۵۱

۸۶-تایمر با ۸۰۵۱ و ds1302

۸۷-جهت مختلف حرکت خط روی ماتریس ۸*۸ با ۸۰۵۱

۸۸-ماترس ۸*۸ با ۸۰۵۱ و ۲ افکت

۸۹-ترمو ۸۹۲۰۵۱ و ds1822 با سون سگمنت

۹۰-سیگنال ژنراتور با ۸۰۵۱ و تنظیم خروجی آن بر روی led15

۹۱-تنظیم اعداد مختلف بر روی ماتریس ۸*۸ با ۸۰۵۱

۹۲-تنظیم bcd روی ۷ segment 3 رقمی با کد های ۰ و ۱

۹۳- نمایش ۱۰ لامپ به صورت تک تک با فشار دکمه

۹۴-سنسور لمسی با بوق

۹۵-خاموش وروشن چراغ یه صورت ۲ ضرب با میکرو

۹۶-چشمک زن چند لامپی با ۸۰۵۱

پروژه های الکترونیک (ارجینال)

۹۷-چشمک زن ۸ لامپی به صورت های مختلف

۹۸-سنسور رطوبت سنج با آلارم

۹۹-دماسنج با قابلیت ورودی و خروجی

۱۰۰- تست ال سی دی با نمایش شکل و متن

و…

نرم افزارهای موجود در نیاز جهان

آموزش میکروکنترلر آرم ARM و نرم افزارها

آموزشAltium Designer-Protel DXP +نرم افزار (ارجینال)

آموزش wincc + آخرین ورژن نرم افزار (ارجینال)

آموزش پروتئوس مولتی مدیا+نرم افزار (ارجینال)

شبیه سازی ربات های متحرک آموزش webots+نرم افزار (ارجینال)

آزمایشگاه الکترونیک با تجهیزات مجازی-آموزش multisim-ewb+نرم افزار (ارجینال)

آموزش میکرو کنترلر PIC به زبان C (ارجینال)

آموزش سنسورها (ارجینال)

آموزش و نرم افزار لوگو LOGO (ارجینال)

آموزش نقشه ها و مدارات برق ساختمان (ارجینال)

آموزش مدارات فرمان (ارجینال)

نرم افزار مشابهات و مشخصات قطعات الکترونیک(VRT-DVD) (ارجینال)

آموزش و نرم افزارLabview (ارجینال)

آموزش جامع pspice (ارجینال)

آموزش مبانی دیجیتال (ارجینال)

طراحی و تولید فیبر مدار چاپی (ارجینال)

آموزش FPGA (ارجینال)

آموزش روبات (ارجینال)

پروژه های الکترونیک (ارجینال)

آموزش میکرو کنترلر AVR به زبان C (ارجینال)

آموزش مبانی الکترونیک الفبای الکترونیک (ارجینال)

مجموعه نرم افزارهای مهندسی الکترونیک (ارجینال)

آموزش میکرو کنترلر AVR

آموزش کامل و جامع PIC

پروژه های الکترونیک (ارجینال)


درباره‌ی نیاز جهان

موارد جالب

شارژر خورشیدی باطری ماشین ۱۲ ولتی و موبایل ۵ولتی ۴٫۵ واتی

شارژر خورشیدی با ۲ نوع خروجی برق ۱۲ ولت و ۵ ولت به توان ۴٫۵ واتی ۲۵۰میلی آمپر و با قابلیت شارژ باتری ماشین و همچنین...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *