خلاصه قسمت بیست و یکم (۲۱) مختارنامه

خلاصه قسمت بیست و یکم ۲۱ مختارنامه

مختار در لفقاست در حالیکه بسیار کلافه و مضطرب است،

عُمره دلیل نگرانیش را جویا می شود امّا مختار حوصلۀ بحث ندارد و با عُمره نیز دعوا می کند امّا بعد پشیمان می شود

و به عُمره اعتراف می کند که می ترسد محمد بن حنفیه در دیدار با عبدالرحمان قیام مختار را تأیید نکند…

عبدالرحمن در مکّه به دیدار محمد بن حنفیه می آید برای کسب تکلیف، او راجع به قیام مختار و نیتّش گفتگو می کند

همچنین راجع به نامه ای که با خط و مُهر محمد بن حنفیه در دست اوست، محمد از این کار مختار جا می خورد

خلاصه قسمت بیست و یکم ۲۱ مختارنامه

امّا به روی خود نمی آورد و از عبدالرحمان و یارانش می خواهد تا مختار را یاری کنند

عبدالرحمان از رضایت محمد خوشحال شده و از اینکه به مختار و سخنانش شک کرده بسیار پشیمان است

عبدالرحمان در باب دست خط و مُهر محمد حنفیه نیز فکر می کند او از ترس از آل زبیر مجبور شده تقیه کند و نزد آنها نگوید که نامه ای به مختار در تأیید قیامش نوشته است.

بن مطیع در منبر مسجد کوفه از مردم می خواهد که در دفع مروانیان بکوشند

واینکه باید از تفرقه اجتناب کنند، او قصد دارد لشکری برای مقابله با ابن زیاد فراهم کند

سائب به سخنان او اعتراض می کند و اینکه سیاست بن مطیع نیز مانند

بن یزیدی ست که در قیام توابین به آنها خیانت کرد. او به طور کل آل زبیر رامتهم می کند

بن اَنس نیز حق مردم را از بن مطیع مطالبه می کند، بن مطیع سعی دارد

با خونسردی با آنها برخورد کند در نتیجه هرچه آنان می گویند می پذیرد

او به دنبال راهی می گردد. زائده را به دنبال مختارمی فرستد

زائده از طرف بن مطیع به مختار گله می کند که چرا به دیدار حاکم کوفه نمی آید

مختار حیلۀ بن مطیع را فهمیده، ابتدا می پذیرد امّا ناگهان شروع به لرزیدن می کند

زائده و همراهانش با تعجب به مختار می نگرند، مختار نشان می دهد که حالش بسیار ناخوش است

و نمی تواند به دیدار بن مطیع برود. زائده نزد بن مطیع می آید

و خبر مریض احوالی مختار را به او می دهد، بن مطیع متوجه حیلۀ مختار می شود.

مختار در خانه اش با یزید بن اَنس و عبیده خلوت کرده، مختار منتظر آمدن عبدالرحمان از مکّه است

بن اَنس به مختار پیشنهاد می دهد که ابراهیم اشتر را دعوت به بیعت کند

زیرا اگر او و قبیلۀ نخعی آنها  را در قیام همراهی کنند، پیروزی آنها حتمیست مختار از بن انس می خواهد

که این کار را انجام دهد. بن مطیع نیز فهمیده که تمام قبایل شیعه با مختار بیعت کرده اند

خلاصه قسمت بیست و یکم ۲۱ مختارنامه

خلاصه قسمت بیست و یکم ۲۱ مختارنامه

به خبر قبیلۀ ابراهیم اشتر نخعی، فکرهایی به ذهنش خطور می کند.

ابراهیم تنها بر لب شط نشسته و در فکر فرو رفته ناگهان در رویایش حضرت عباس را می بیند

عباس از او می خواهد بر خیزد و دستش را بگیرد، ابراهیم می خواهد دست عباس را بگیرد

که در شط می افتد. عبدالله برادرش به اوکمک می کند، همسرش راحله در خانه نگران به ابراهیم می نگرد،ابراهیم

آشفته است، تب کرده و از کوفیان بیزار است، جوانان قبیله اش برای کسب تکلیف به دیدارش آمده اند

امّا ابراهیم قصد جنگ ندارد و آنها را مرخص می کند. راحله او را دلداری می دهد

که زائده از طرف بن مطیع برای ابراهیم پیغام می آورد که به دیدارش رود تا با کمک هم قاتلین حسین را قصاص کنند

 یزید بن اَنس به همراه برخی از بزرگان شیعه به دیدار ابراهیم آمده و ازاو می خواهند با مختار بیعت کند

ابراهیم شرط می گذارد که خودش باید فرماندۀ  قیام باشد و بن انس توضیح می دهد که فرمانده مختار است

و محمد حنفیه و امام سجاد نیز حامی او هستند، ابراهیم عنوان می کند

که با سجاد و محمد مکاتبه دارد امّا آنها در بارۀ فرماندهی مختار سخنی نگفته اند.

در لفقا، عبدالرحمن و یارانش به دیدار مختار می آیند، او از مختار پوزش می طلبد که چرا به مختار شک کرده است

مختار می فهمد که حنفیه او را تأیید کرده و خیالش راحت می شود

خلاصه قسمت بیست و یکم ۲۱ مختارنامه

یکی از فرستادگان بن مطیع به نام «اباقطن» که با ابراهیم دوستی دیرینه ای دارد به دیدارش آمده و قصد دارد بین ابراهیم و مختار تفرقه بیندازد

ابراهیم تصمیم می گیرد به دیدار بن مطیع برود که مختار و یارانش سر می رسند

مختار نامۀ محمد بن حنفیه را به او نشان می دهد، ابراهیم با خواندن نامه به صحت آن شک می کند

عبدالرحمان به او می گوید که او هم شک داشته و شخصاً به مکه رفته و کسب تکلیف کرده

ابراهیم خودش می خواهد نامه بنویسد امّا مختار می خواهد هرچه زودتر قیام را علنی کند

و این کار را اتلاف وقت می داند، قصد رفتن دارد که ابراهیم در آخرین لحظه با او بیعت می کند

بن مطیع با شنیدن خبر اتحاد مختار و ابراهیم به شدت عصبانی می شود

حیله های اباقطن نیز برای تحریک ابراهیم علیه مختار کارساز نیست.
ابراهیم با لباس رزم در لفقا به مختار می پیوندد، مختار از عُمره می خواهد لفقا را ترک کند

و به کوفه بیاید و با اسبش دُلدُل با ابراهیم از لفقا خارج می شوند.

مختار و ابراهیم هر دو به نهر علقمه می رسند

ابراهیم زانو می زند و از خاطراتش با حضرت عباس و چگونگی شهادت او در واقعۀ کربلا می گوید

گریه امانش نمیدهد مختار نیز می گرید، سپس هردو در نهر علقمه غسل کرده و بر قبر امام حسین طواف می کنند و بر می گردند

در راه مختار راجع به سیاستهایش با ابراهیم صحبت می کند و اینکه ابتدا باید کوفه را فتح کنند.

خلاصه قسمت بیست و یکم ۲۱ مختارنامه

دانلود تیتراژ ابتدایی مختارنامه – ظرفیت فایل ۳٫۸۱M

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

خلاصه قسمت بیست و یکم ۲۱ مختارنامه

خلاصه قسمت اول (۱) مختارنامه

خلاصه قسمت دوم (۲) مختارنامه

خلاصه قسمت سوم (۳) مختارنامه

خلاصه قسمت چهارم (۴) مختارنامه

خلاصه قسمت پنجم (۵) مختارنامه

خلاصه قسمت ششم (۶) مختارنامه

خلاصه قسمت هفتم(۷) مختارنامه

خلاصه قسمت هشتم(۸) مختارنامه

خلاصه قسمت نهم(۹) مختارنامه

خلاصه قسمت دهم(۱۰) مختارنامه

خلاصه قسمت یازدهم(۱۱) مختارنامه

خلاصه قسمت دوازدهم(۱۲) مختارنامه

خلاصه قسمت سیزدهم(۱۳) مختارنامه

خلاصه قسمت چهاردهم (۱۴) مختارنامه

خلاصه قسمت پانزدهم (۱۵) مختارنامه

خلاصه قسمت شانزدهم(۱۶)مختارنامه

خلاصه قسمت هفدهم(۱۷) مختارنامه

خلاصه قسمت هجدهم (۱۸) مختارنامه

خلاصه قسمت نوزدهم (۱۹) مختارنامه

خلاصه قسمت بیستم (۲۰) مختارنامه

خلاصه قسمت بیست و یکم (۲۱) مختارنامه

خلاصه قسمت بیست و دوم (۲۲) مختارنامه

خلاصه قسمت بیست و سوم (۲۳) مختارنامه

خلاصه قسمت بیست و چهارم (۲۴) مختارنامه

خلاصه قسمت بیست و پنجم (۲۵) مختارنامه

خلاصه قسمت بیست و ششم(۲۶) مختارنامه

خلاصه قسمت بیست و هفتم(۲۷) مختارنامه

خلاصه قسمت بیست و هشتم(۲۸) مختارنامه

خلاصه قسمت بیست و نهم(۲۹) مختارنامه

خلاصه قسمت سی ام (۳۰) مختارنامه

خلاصه قسمت سی و یکم (۳۱) مختارنامه

خلاصه قسمت سی و دوم (۳۲) مختارنامه

خلاصه قسمت سی و سوم (۳۳) مختارنامه

خلاصه قسمت سی و چهارم (۳۴) مختارنامه

التماس دعا

درباره‌ی نیاز جهان

موارد جالب

خلاصه قسمت سی و چهارم (۳۴) مختارنامه

خلاصه قسمت سی و چهارم ۳۴ مختارنامه ابن حُرّ به لشکر مصعب پیوسته و مصعب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *